Politiker

Våra kommunpolitiker är våra förtroendevalda i kommunpolitiska organ, nämnder och styrelser.

Cherry Batrapo

Cherry Batrapo
Cherry Batrapo

Ledamot – E-post

Daniel Beckman

Daniel Beckman
Daniel Beckman

Ersättre –  E-post

Gubb Marit Stigson

Gubb Marit Stigson
Gubb Marit Stigson

Ordinarie Ledamot – E-post

Joakim Månsson Bengtsson

Joakim Månsson Bengtsson
Joakim Månsson Bengtsson

Ersättare –  E-post

Stefan Andersson

Stefan Andersson

Ersättare –  E-post

Nämder

 • Utbildningsnämnden:
  Daniel Beckman
 • Tekniska nämnden:
  Gubb Marit Stigson
 • Byggnadsnämnden:
  Bo Wennergren
 • Revisionsnämnden:
  Araneya Olausson
 • Valnämnden:
  Emma Thomasson
 • Socialnämnden:
  Maja Grubelic
 • Kommunstyrelsen:
  Maja Grubelic
 • Kultur- och fritidsnämnden:
  Sengül Köse
 • Barn-och skolnämnden:
  Caroline Ljungqvist
 • Vård- och omsorgsnämnden:
  Cherry Batrapo

Nämdeman i tingsrätten

 • Kommunförbundet Skåne VA Syds ägarnämnd:
  Gubb Marit Stigson
 • Kommunala funktionshindersrådet:
  Baharan Raoufi
 • Kommunala integrationsrådet:
  Cherry Batrapo
 • Kommunfullmäktiges valberedning:
  Cherry Batrapo, Pernilla West
 • Demokratiberedningen:
  Pernilla West