Valåret 2018

Feministiskt initiativ Lund har varit verksamma sedan 2013. Precis som i resten av landet har frågorna för de feministiska och antirasistiska frågorna ökat under senare år. Människor längtar efter ett nytt samhälle där mänskliga rättigheter står högst på agendan. Valåret 2014 kampanjade F! runt om i landet och vi ökade radikalt våra medlemsantal. Vi satte feminism på agendan och de andra partierna ställdes till svars i frågorna. 2014 var också det år då Feministisk initiativ kom in i 13 kommuner runt om i Sverige. Lund är en av dem. Här fick vi in två ordinarie ledamöter och två ersättare som representerar F! Lund och Lunds högst beslutande organ: Kommunfullmäktige. I de 13 kommuner där F! kom in har vi fortsatt att outtröttligt sätta mänskliga rättigheter på agendan, många gånger genom att bara ifrågasätta gängse praxis, framhålla olika gruppers perspektiv eller helt enkelt få Lunds kommun att följa tagna beslut. Vi har bidragit med ny kunskap, utmanat; ibland gjort det jobbigt för de andra partierna, ibland inspirerat dem att följa oss. Vi vill fortsätta med detta, för vi vet att det behövs.

Valet 2018 är det val då vi kommer in i Riksdagen. Lokalt här i Lund siktar vi på att få större representation i Kommunfullmäktige för att kunna påverka mer, på alla nivåer.

Du kan också skriva till oss på [email protected] för mer information eller skicka ett meddelade till vår facebooksida: https://www.facebook.com/LundsFeminister

NU GÖR VI DET IGEN, TILLSAMMANS!