2 april, 2020

Kallelse Årsmöte Fi Lund 2020

Hej kära medlemmar i Fi Lund! Söndagen den 19/4 kl. 11.00 är det dags för årsmöte.

Årsmötet är kärnan i föreningens demokrati. Alla som är medlemmar har rösträtt på årsmötet. Allt viktigt i föreningen vilar på årsmötet. Det är årsmötet som ger föreningen och styrelsen dess legitimitet internt och externt.

Mer >

Nyheter

 • 22 december, 2018

  Det som kunde sagts om ensamkommande och Kompassen

  Gällande ärende 50 “Förlängning av möjlighet för asylsökande ensamkommande över 18 år att få stanna i Lund” och 51 “Förlängning av idéburet offentligt partnerskap gällande verksamheten Kompassen med föreningen Ohana” på kommunfullmäktiges sammanträde 20 december 2018. Då alltför stor del av den avsatta tiden under senaste kommunfullmäktige i Lund användes till att upprepa det som […]
 • 16 december, 2018

  Manifestation mot katastrofbudgeten

  Maja Grubelic, kommunfullmäktigeledamot och gruppledare för F! Lund talade idag på Fältbiologernas manifestation mot katastrofbudgeten.
 • 15 november, 2018

  Delat lika utbetalning av försörjningsstöd beslutad

  I augusti skickade vi in en skrivelse med förslag om att i hushåll med två vuxna ska försörjningsstödet som norm fördelas och utbetalas lika dem emellan. Socialnämnden har nu beslutat i enlighet med vårt förslag. Hurra! Skrivelse försörjningsstöd