Styrelsen

Partiets styrelse består av femton personer varav två ordförande. För att kontakta styrelsen mejlar du till [email protected]

Ordförande

Araneya Olausson – E-post

Ordförande

Sengül Köse Lindqvist– E-post

Säkerhetsansvarig

Dmitri Ivanov – E-post

Kassör

Dmitri Ivanov

Organisationsansvarig

Eva Frisendahl

Sekreterare

Malin Vagnér – E-post

Kommunikationsutskottet

Frida Gudmundsson
Araneya Olausson

Medlemsutskottet

Sara Törnkrantz
Sengül Köse Lindqvist

Aktivitetsutskottet

Annika Nilsson – E-post

Politikutvecklingsutskottet

Frida Gudmundsson
Karin Styrén