Politiker

Våra kommunpolitiker är våra förtroendevalda i kommunpolitiska organ, nämnder och styrelser.

Dmitri Ivanov

Ordinarie ledamot Socialnämnden
Ersättare kommunfullmäktige

E-post

Sengül Köse Lindqvist

Partiföreträdare
E-post

Maja Grubelic

Partiföreträdare
Ledamot kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges demokratiberedning
E-post

Annika Nilsson

Vård och omsorg
Ordinarie ledamot
Ersättare kommunfullmäktige
E-post

Nämnder och bolag

 • Kommunstyrelsen
  Ersättare: Cherry Batrapo E-post
 • Överförmyndarnämnden
  2:e vice ordförande: Maja Grubelic E-post
 • Utbildningsnämnden:
  Ersättare: Frida Gudmundsson E-post
 • Tekniska nämnden:
  Ersättare: Lo Nordahl E-post
 • Ersättare
  Byggnadsnämnden: Bo Wennergren E-post
 • Valnämnden: Inger Grubelic E-post
 • Socialnämnden:
  Ledamot: Sengül Köse Lindqvist E-post
  Ersättare: Maja Grubelic E-post
 • Kommunrevisionen:
  Araneya Olausson E-post
 • Servicenämnden:
  Ersättare: Ann Lidgren E-post
 • Kultur- och fritidsnämnden:
  Amanda Mogensen E-post
 • Barn- och skolnämnden:
  Ersättare: Emma Thomasson E-post
 • Vård- och omsorgsnämnden:
  Annika Nilsson E-post
 • Miljönämnden:
  Ersättare: Isabelle Lönnerö E-post
 • Kommunfullmäktiges valberedning:
  Maja Grubelic E-post
 • Demokratiberedningen:
  Maja Grubelic E-post
 • Referensgrupp våld i nära rellationer
  Maja Grubelic E-post
 • Kraftringen AB
  Ersättare: Dmitri Ivanov E-post
 • Lunds kommuns fastighet AB
  Ersättare: Karin Stubbergaard E-post
 • Komunala funktionhinderådet
  Sengül Köse Lindqvist E-post
 • Nämndeman i tingsrätten:
  Helene Degerman E-post
 • Kommunala integrationsrådet:
  Annika Nilsson E-post
 • Kommunala studentrådet:
  Lo Nordahl E-post