Politiker

Våra kommunpolitiker är våra förtroendevalda i kommunpolitiska organ, nämnder och styrelser.

Cherry Batrapo

Cherry Batrapo
Cherry Batrapo

Ledamot Kommunfullmäktige – E-post

Stefan Andersson

Stefan Andersson

Ersättare KF –  E-post

Gubb Marit Stigson

Gubb Marit Stigson
Gubb Marit Stigson

Ledamot Kommunfullmäktige – E-post

Maja Grubelic

Maja Grubelic

Partiföreträdare –  E-post

Daniel Beckman

Daniel Beckman
Daniel Beckman

Ersättare KF –  E-post

Karin Stubbergaard

Karin Stubbergaard

Partiföreträdare –  E-post

Nämnder

 • Utbildningsnämnden:
  Daniel Beckman
 • Tekniska nämnden:
  Gubb Marit Stigson
 • Byggnadsnämnden:
  Bo Wennergren
 • Valnämnden:
  Emma Thomasson
 • Socialnämnden:
  Maja Grubelic
 • Kommunrevisionen:
  Araneya Olausson
 • Kommunstyrelsen:
  Caroline Ljungqvist
 • Kultur- och fritidsnämnden:
  Sengül Köse Lindqvist
 • Barn- och skolnämnden:
  Caroline Ljungqvist
 • Vård- och omsorgsnämnden:
  Cherry Batrapo
 • Nämndeman i tingsrätten:
  Helene Degerman
 • Kommunförbundet Skåne VA Syds ägarnämnd:
  Gubb Marit Stigson
 • Kommunala integrationsrådet:
  Cherry Batrapo
 • Kommunfullmäktiges valberedning:
  Cherry Batrapo
 • Demokratiberedningen:
  Cherry Batrapo