Politiker

Våra kommunpolitiker är våra förtroendevalda i kommunpolitiska organ, nämnder och styrelser.

Maja Grubelic

Ledamot Kommunfullmäktige
E-post

Sengül Köse Lindqvist

Ersättare KF
E-post

Dmitri Ivanov

Ledamot Kommunfullmäktige
E-post

Maja Grubelic

Partiföreträdare
E-post

Annika Nilsson

Ersättare KF
E-post

Cherry Batrapo

Partiföreträdare
E-post

Nämnder och bolag

 • Komunstyrelse
  Ersättare: Cherry Batrapo
 • Överförmyndarnämnden
  2:e vice ordförande: Maja Grubelic
 • Utbildningsnämnden:
  Ersättare: Frida Gudmundsson
 • Tekniska nämnden:
  Ersättare: Lo Nordahl
 • Byggnadsnämnden:
  Ersättare: Bo Wennergren
 • Valnämnden:
  Inger Grubelic
 • Socialnämnden:
  Ledamot: Sengül Köse Lindqvist
  Ersättare: Maja Grubelic
 • Kommunrevisionen:
  Araneya Olausson
 • Servicenämnden
  Ersättare: Ann Lidgren
 • Kultur- och fritidsnämnden:
  Amanda Mogensen
 • Barn- och skolnämnden:
  Ersättare: Emma Thomasson
 • Vård- och omsorgsnämnden:
  Annika Nilsson
 • Miljönämnden
  Ersättare: Isabelle Lönnerö
 • Nämndeman i tingsrätten:
  Helene Degerman
 • Kraftringen AB
  Ersättare: Dmitri Ivanov
 • Lunds kommuns fastighet AB
  Ersättare: Karin Stubbergaard
 • Kommunala integrationsrådet:
  Annika Nilsson
 • Komunala funktionhinderådet
  Sengül Köse Lindqvist
 • Kommunfullmäktiges valberedning:
  Maja Grubelic
 • Demokratiberedningen:
  Maja Grubelic
 • Referensgrupp våld i nära rellationer
  Maja Grubelic