Skip to content

Politiker 2018-2022

Våra kommunpolitiker är våra förtroendevalda i kommunpolitiska organ, nämnder och styrelser.

Dmitri Ivanov

Partiföreträdare
Ledamot kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges demokratiberedning
E-post

Sengül Köse Lindqvist

Ordinarie ledamot i socialnämnden
E-post

Maja Grubelic

Ordinarie i kommunfullmäktige
Ersättare i socialnämnden

E-post

Annika Nilsson

Vård och omsorg
Ordinarie ledamot
Ersättare kommunfullmäktige
E-post

Nämnder och bolag

 • Kommunstyrelsen
  Ersättare: Cherry Batrapo E-post
 • Överförmyndarnämnden
  2:e vice ordförande: Maja Grubelic E-post
 • Utbildningsnämnden:
  Frida Gudmonsson E-post
 • Tekniska nämnden:
  Annika Nilsson E-post
 • Ersättare
  Byggnadsnämnden: Bo Wennergren E-post
 • Valnämnden: Inger Grubelic E-post
 • Socialnämnden:
  Ledamot: Sengül Köse Lindqvist E-post
  Ersättare: Maja Grubelic E-post
 • Kommunrevisionen:
  Araneya Olausson E-post
 • Servicenämnden:
  Ersättare: Ann Lidgren E-post
 • Kultur- och fritidsnämnden:
  Sengül Köse Lindqvist E-post
 • Barn- och skolnämnden:
  Frida Gudmonsson E-post
 • Vård- och omsorgsnämnden:
  Cherry Batrapo E-post
 • Miljönämnden:
  Ersättare: Isabelle Lönnerö E-post
 • Kommunfullmäktiges valberedning:
  Maja Grubelic E-post
 • Demokratiberedningen:
  Maja Grubelic E-post
 • Referensgrupp våld i nära relationer
  Maja Grubelic E-post
 • Kraftringen AB
  Ersättare: Dmitri Ivanov E-post
 • Lunds kommuns fastighet AB
  Ersättare: Karin Stubbergaard E-post
 • Kommunala funktionshinderrådet
  Sengül Köse Lindqvist E-post
 • Nämndeman i tingsrätten:
  Vi har två nämndemän
 • Kommunala integrationsrådet:
  Cherry Batrapo E-post
 • Kommunala studentrådet:
  Lo Nordahl E-post